• <samp id="cwg8a"><sup id="cwg8a"></sup></samp>
 • <blockquote id="cwg8a"><label id="cwg8a"></label></blockquote>
  <samp id="cwg8a"></samp>

  北方民族大學2018年藝術,體育類錄取分數線

  北方民族大學2018年藝術,體育類錄取分數線

  按專業清原則擇優錄取
  省份 計劃類別 投檔最高分 錄取最低分 藝體文化線 文化最高分 文化最低分 藝體專業線 專業最高 專業最低分
  河北 美術類 250.00  231.70  266.00  488.00  281.00  180.00  250.00  231.70 
  河北 音樂學 172.30  155.00  266.00  392.00  276.00  130.00  172.30  155.00 
  河北 音樂表演(聲樂) 131.60  131.60  266.00  310.00  310.00  130.00  131.60  131.60 
  河北 音樂表演(器樂) 128.60  128.60  266.00  410.00  410.00  115.00  128.60  128.60 
  河北 作曲與作曲技術理論 145.40  145.40  266.00  416.00  416.00  130.00  145.40  145.40 
  河北 舞蹈類 160.70  156.00  266.00  397.00  267.00  120.00  160.70  156.00 
  河北 體育教育(文) 320.20  294.69  275.00  493.00  339.00  275.00  320.20  294.69 
  河北 體育教育(理) 317.11  285.67  210.00  269.00  247.00  275.00  317.11  285.67 
  山西 美術類 238.00  206.90  309(文)/281(理) 336.00  285.00  205.00  238.00  206.90 
  山西 音樂類 83.62  75.48  309(文)/281(理) 315.00  310.00  73.00  83.62  75.48 
  山西 舞蹈類 69.23  66.30  309(文)/281(理) 353.00  283.00  63.00  69.23  66.30 
  內蒙古 美術類 363.00  262.00  227.00  363.00  262.00  201.00  249.00  213.00 
  內蒙古 音樂學 328.00  255.00  227.00  328.00  255.00  150.00  198.00  154.00 
  內蒙古 音樂表演(聲樂) 315.00  315.00  227.00  315.00  315.00  150.00  219.00  219.00 
  內蒙古 音樂表演(器樂) 267.00  267.00  227.00  267.00  267.00  150.00  191.00  191.00 
  內蒙古 作曲與作曲技術理論 231.00  231.00  227.00  231.00  231.00  150.00  178.00  178.00 
  內蒙古 舞蹈類 317.00  276.00  227.00  317.00  276.00  162.00  193.00  172.00 
  內蒙古 體育教育 89.60  89.11  251.00  374.00  271.00  76.00  89.60  89.11 
  遼寧 美術類 481.52  425.82  300.00  489.00  401.00  185.00  237.00  208.80 
  遼寧 體育教育(文) 151.00  146.00  180.00  391.00  346.00  45.00  81.70  68.70 
  遼寧 體育教育(理) 136.00  134.00  180.00  263.00  202.00  45.00  94.80  82.20 
  吉林 體育教育(文) 360.00  351.00  332.00  360.00  351.00  62.00  71.43  62.32 
  吉林 體育教育(理) 306.00  306.00  280.00  306.00  306.00  62.00  80.14  80.14 
  江蘇 美術類 477.00  472.00  215.00  280.00  232.00  160.00  241.00  193.00 
  江西 美術類 514.05  513.47  290.00  471.00  307.00  316.00  361.67  319.00 
  江西 音樂類 154.02  150.07  290.00  366.00  290.00  136.00  154.02  150.07 
  江西 舞蹈類 148.71  147.03  290.00  354.00  319.00  128.00  148.71  147.03 
  山東 美術類(文) 448.00  328.00  328.00  448.00  328.00  198.00  275.67  241.00 
  山東 體育教育 530.08  518.08  293.00  419.00  366.00  72.00  78.18  76.79 
  河南 音樂學 144.00  138.00  332.00  370.00  344.00  110.00  144.00  138.00 
  河南 音樂表演(器樂) 91.00  85.00  332.00  390.00  347.00  110.00  146.00  137.00 
  河南 舞蹈類 87.00  72.00  332.00  408.00  350.00  110.00  137.00  112.00 
  河南 體育教育(文) 460.10  341.00  341.00  460.00  341.00  85.00  104.00  90.00 
  河南 體育教育(理) 357.10  334.00  305.00  357.00  334.00  85.00  118.00  102.00 
  湖北 美術類 577.20  568.80  286.00  425.00  379.00  184.00  227.00  198.00 
  湖北 音樂類 592.16  576.56  286.00  398.00  335.00  216.00  259.32  219.33 
  湖北 舞蹈類 234.40  232.00  286.00  438.00  390.00  184.00  234.40  232.00 
  湖北 體育教育 518.00  513.25  336.00  414.00  383.00  350.00  433.00  411.00 
  湖南 美術類 457.00  341.00  341.00  457.00  341.00  150.00  250.00  216.00 
  湖南 音樂類 435.00  355.00  341.00  435.00  355.00  150.00  261.00  247.00 
  湖南 舞蹈類 475.00  457.00  341.00  475.00  457.00  150.00  240.00  236.00 
  湖南 體育教育(文) 659.12  685.10  391.00  441.00  417.00  252.00  268.00  253.00 
  湖南 體育教育(理) 627.00  618.00  334.00  356.00  350.00  248.00  277.00  262.00 
  廣西 美術類(文) 580.98  568.97  262.00  449.00  290.00  223.00  256.00  243.00 
  廣西 音樂類 607.00  561.96  262.00  478.00  325.00  193.00  257.00  236.00 
  廣西 舞蹈類 503.97  503.97  262.00  324.00  324.00  185.00  219.00  219.00 
  廣西 體育教育 368.87  310.66  220.00  301.00  237.00  78.00  85.00  80.00 
  重慶 美術類 208.98  205.56  321.00  418.00  325.00  212.00  238.00  222.00 
  重慶 音樂學 218.62  206.02  322.00  454.00  323.00  186.00  218.62  206.20 
  重慶 音樂表演(器樂) 216.00  213.96  270.00  326.00  292.00  198.00  216.00  213.96 
  重慶 音樂表演(鋼琴) 224.40  224.40  270.00  314.00  314.00  160.00  224.40  224.40 
  重慶 舞蹈類 222.00  221.40  200.00  384.00  263.00  197.00  222.00  221.40 
  重慶 體育教育 72.89  72.38  315.00  419.00  354.00  83.00  89.20  83.90 
  四川 美術類 251.33  240.67  390.00  524.00  406.00  205.00  251.33  240.67 
  四川 音樂學 237.90  216.03  350.00  405.00  351.00  200.00  237.90  216.03 
  四川 音樂表演(器樂) 300.00  300.00  315.00  433.00  433.00  270.00  300.00  300.00 
  四川 音樂表演(聲樂) 304.00  304.00  315.00  446.00  446.00  270.00  304.00  304.00 
  四川 舞蹈類 306.20  300.80  300.00  527.00  365.00  210.00  306.20  300.80 
  四川 體育教育 81.05  75.99  375.00  440.00  415.00  70.00  81.05  75.99 
  貴州 美術類 238.32  210.33  303.00  509.00  346.00  180.00  238.00  210.00 
  貴州 音樂類 233.21  221.40  284.00  372.00  291.00  130.00  233.00  221.00 
  云南 美術類 224.80  215.40  390/330 449.00  365.00  205.00  224.80  215.40 
  云南 音樂類 157.73  150.09  390/330 511.00  387.00  120.00  157.73  150.09 
  云南 舞蹈類 207.00  207.00  390/330 456.00  456.00  170.00  207.00  207.00 
  西藏 舞蹈類 314.00  234.00  224.00  314.00  234.00    120.00  103.00 
  陜西 美術類(文) 458.08  314.08  304.00  458.08  314.08  192.00  230.00  212.00 
  陜西 音樂學 408.00  371.00  304.00  391.00  306.00  350.00  408.00  371.00 
  陜西 音樂表演(聲樂) 354.60  344.60  304.00  374.00  312.00  338.00  354.60  344.60 
  陜西 音樂表演(器樂) 344.00  344.00  304.00  319.00  319.00  338.00  344.00  344.00 
  陜西 舞蹈類 262.90  254.30  304.00  327.00  306.00  208.00  262.90  254.30 
  甘肅 美術類 220.88  210.04  283.00  363.00  289.00  215.00  266.00  239.00 
  甘肅 音樂表演(器樂) 253.45  253.45  218.00  449.00  449.00  216.00  253.00  253.00 
  甘肅 音樂表演(聲樂) 260.33  257.37  283.00  408.00  303.00  237.00  260.00  257.00 
  甘肅 作曲與作曲技術理論 241.31  235.30  283.00  308.00  283.00  225.00  241.00  235.00 
  甘肅 舞蹈類 242.27  239.23  218.00  359.00  225.00  220.00  242.00  239.00 
  甘肅 體育教育 244.29  239.33  283.00  333.00  292.00  200.00  244.00  239.00 
  青海 美術類 635.00  559.00  496.00  408.00  323.00  185.00  240.00  193.00 
  青海 音樂學(聲樂) 523.73  495.60  414.00  335.00  300.00  130.00  203.73  161.52 
  青海 舞蹈類 494.60  476.40  385.00  276.00  205.00  100.00  275.40  183.60 
  寧夏 美術類(文) 563.30  538.70  324.00  449.00  328.00  180.00  257.60  232.40 
  寧夏 美術類(理) 499.80  476.20  281.00  301.00  298.00  180.00  232.80  218.80 
  寧夏 音樂類(文) 505.20  488.68  324.00  448.00  329.00  57.00  75.28  67.96 
  寧夏 舞蹈學(文) 538.35  501.90  249.00  468.00  280.00  54.00  83.66  69.33 
  寧夏 體育教育(文) 449.17  429.19  422.00  449.00  427.00  71.00  83.00  75.00 
  寧夏 體育教育(理) 422.16  413.16  383.00  413.00  406.00  71.00  82.00  74.00 
  新疆 美術類 222.00  215.00  133.00  222.00  215.00  180.00  248.00  237.00 

  相關閱讀

  Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

  少妇熟睡无码,女生让男生?自己30分,又粗又长又硬又大又爽α片
 • <samp id="cwg8a"><sup id="cwg8a"></sup></samp>
 • <blockquote id="cwg8a"><label id="cwg8a"></label></blockquote>
  <samp id="cwg8a"></samp>